Udsmykning med Peter Lundbergs malerier på Galten ElværkI 2002 vedtog regeringen en lov om kunstfradrag, som gør det muligt for virksomheder og firmaer (alle med et cvr.nr.) at trække omkostningerne til kunst fra i skatteregnskabet, på lige fod med eksempelvis EDB-udstyr og kontorinventar.

Det er med den nye lov muligt at foretage afskrivninger på kunst efter samme regler som gælder for øvrige driftsaktiver. 

Statskassen “refunderer” således reelt op til 63% af købssummen for privatejede firmaer og 30% af prisen for selskaber, hvilket må siges at give et meget stærkt incitament til at bringe original kunst ind i erhvervslivet til glæde for de mange der dagligt færdes der.

Det er regeringens hensigt med loven at fremme salget af kunst fra nulevende kunstnere, og bør derfor betragtes som en del af regeringens kulturpolitik og støtte til kulturlivets fremme.

Forudsætninger for kunstfradrag

Der er dog visse forudsætninger, som skal være opfyldt for at virksomhederne kan foretage afskrivningerne på kunst.

  • Kunstværker på under kr. 13.500 (2018) indgår i reglerne om straksafskrivning og kan fratrækkes på én gang.
  • Kunstværker med en pris over dette beløb afskrives med 25% p.a.
  • Det er en forudsætning, at det drejer sig om førstegangssalg.
  • For at kunstværkerne er afskrivningsberettigede, må de ikke tidligere have været handlet hverken fra galleri eller kunstner.
  • Hvis kunstværkerne er mur eller nagelfast gælder de almindelige regler for bygningsafskrivning, nemlig 5% p.a.
  • Kunstnerens nationalitet har ingen betydning for afskrivning.
  • Lokalerne, kunstværket placeres i som udsmykning, skal være rene erhvervslokaler og må ikke være kombinerede beboelse- og erhvervslokaler.
  • Køberne må ikke være i familie med eller nærtstående til kunstneren.

Flere informationer om kunstfradraget

Læs mere i BDOs skrivelse om “Kunst med skattefordele”